ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα psarakis
Κατηγορία: 

Την Τετάρτη12 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00, ο μεταπτυχιακός φοιτητής Παναγιώτης-Ρικάρντο Σιαβελής (Α.Μ.: 1040931) θα παρουσιάσει τη Διπλωματική Εργασία του στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "ΣΕΣΕ" με τίτλο "Τεχνικές ενδοσυμπλήρωσης εικόνων με χρήση Βαθέων Αναγεννητικών Μοντέλων και η Εφαρμογή των σε Λαπαροσκοπικές εικόνες" με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Ψαράκη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Π200 (Προκάτ Β κτιρίου).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.