Παρουσίαση Προηγμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα Β3 ώρα 5-7, στα πλαίσια του μαθήματος Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα ο κ. Γιάννης Παναρέτου, απόφοιτος του Τμήματος το 1998, CEO of OPTIONSNET IT Services θα παρουσιάσει ένα Προηγμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Καινοτόμο Σύστημα εντοπισμού και καταμέτρησης για ασφαλή εκκένωση πλοίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα είναι το αποτέλεσμα ενός ερευνητικού προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ με όνομα LYNCEUS και το οποίο επιλέχθηκε ως έργο ‘καλής πρακτικής του Ορίζοντα 2020. Παραδόθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εντοπισμού επιβατών και πληρώματος σε πραγματικό χρόνο, καταμέτρησης αυτών αλλά και υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια εκκένωσης ενός πλοίου σε έκτακτη ανάγκη. H εταιρεία μας ηγήθηκε του σχεδιασμού, ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των τμημάτων λογισμικού του συστήματος. Αυτό περιλάμβανε τις μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης των εισερχόμενων δεδομένων, την ανάπτυξη της μονάδας επιχειρηματικής ευφυΐας και αλγορίθμων καθώς και των Διεπαφών που χρησιμοποιήθηκαν ως το εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τον καπετάνιο και τον αξιωματικό ασφαλείας του πλοίου κατά τη διάρκεια εκκένωσης του πλοίου.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.