ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα makri
Κατηγορία: 

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα έναρξης 17.00,  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή κ. Μαγειράκου Βασιλείου με τίτλο :" Τεχνικές επεξεργασίας ροών δεδομένων μεγάλου όγκου με χρήση Apache Spark", δια ζώσης στην αίθουσα Δ1 του νέου κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής,


Τριμελής εξεταστική επιτροπή:
Χρἠστος Μακρής,  Αναπληρωτής καθηγητής (επιβλέπων)
Νικόλαος Αβούρης,   Καθηγητής
Χρήστος Φείδας, Επίκουρος καθηγητής

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.