ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα sioutas
Κατηγορία: 

Tην Παρασκευή 15.07.22 και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση/εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Γιώργου Παπανικολάου, φοιτητή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, με τίτλο:

Block Chain for Digital Government ”.

Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη και μέσω διαδικτύου, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://upatras-gr.zoom.us/j/98538703809?pwd=dXVwWGFKRTNXTGw1RWZjR1g0V1FQQT09
 

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή:
κ. Χρήστος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
κ. Δημήτριος Τσώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
κ. Σπύρος Σιούτας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιβλέπων)

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.