ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα sioutas
Κατηγορία: 

Tηv Τρίτη 26.09.23 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση/εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Σοφούλη Φώτιου, φοιτητή του ΔΠΜΣ: «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», με τίτλο:

«Deployment of Temporal GNNs for Mining Large Social Networks over Spark on Kubernetes».

Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη και μέσω διαδικτύου, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://upatras-gr.zoom.us/j/98538703809?pwd=dXVwWGFKRTNXTGw1RWZjR1g0V1FQQT09
 

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή:

κ. Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
κ. Χρήστος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
κ. Σπύρος Σιούτας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιβλέπων)

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.