ΠΜΣ ΕΤΥ, ΟΣΥΛ, ΣΕΣΕ: Επικουρικό Έργο στο Εργαστήριο "Βασικά / Ψηφιακά Ηλεκτρονικά"

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 

Αγαπητές/τοί μεταπτυχιακές/κοί φοιτήτριες/τητές,

   Θα έχετε ενημερωθεί για την υποχρέωσή σας προσφοράς Επικουρικού Έργου στο Τμήμα, λόγω των μεταπτυχιακών σπουδών σας. Σας προτείνω να την εκπληρώσετε στο Εργαστήριο "Βασικά Ηλεκτρονικά" / Χειμερινό Εξάμηνο και "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά" / Εαρινό Εξάμηνο.
 
   Για το έργο σας αυτό θα χρειάζεται να παρέχετε δύο (2) τρίωρα την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, για τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
 
Εβδομάδα Α' (αρχή: 16/10/2017)
Ομάδα Α01, Δευτέρα, 09:00 - 12:00
Ομάδα Α02, Δευτέρα, 12:00 - 15:00
Ομάδα Α04, Τρίτη, 09:00 - 12:00
Ομάδα Α06, Πέμπτη, 15:00 - 18:00
Ομάδα Α07, Πέμπτη, 18:00 - 21:00
Ομάδα Α08, Παρασκευή, 15:00 - 18:00
 
Εβδομάδα Β' (αρχή: 23/10/2017)
Ομάδα Β02, Δευτέρα, 12:00 - 15:00
Ομάδα Β04, Τρίτη, 09:00 - 12:00
Ομάδα Β06, Πέμπτη, 15:00 - 18:00
Ομάδα Β07, Πέμπτη, 18:00 - 21:00
Ομάδα Β08, Παρασκευή, 15:00 - 18:00
 
   Στις παρακάτω εβδομάδες / ημέρες / ώρες, αν χρειασθεί θα γίνουν αναπληρώσεις (αν δεν υπάρξει χώρος σε κενά των τυπικών Ομάδων):
 
Ομάδα Α03, Δευτέρα, 17:00 - 20:00
Ομάδα Α05, Τρίτη, 12:00 - 15:00
Ομάδα Α09, Παρασκευή, 18:00 - 21:00
Ομάδα Β01, Δευτέρα, 09:00 - 12:00
Ομάδα Β03, Δευτέρα, 17:00 - 20:00
Ομάδα Β05, Τρίτη, 12:00 - 15:00
Ομάδα Β09, Παρασκευή, 18:00 - 21:00
 
Κάθε Ομάδα (Εβδομάδας Α' ή Β') επανέρχεται στο Εργαστήριο ανά δεύτερη (ημερολογιακή) εβδομάδα καθώς οι εξασκούμενες/νοι φοιτήτριες/τητές είναι... 316!!!
 
   Το έργο σας θα είναι η παρακολούθηση / βοήθεια σε / βαθμολόγηση κάθε φοιτήτρια/τητή μιας Ομάδας Εξάσκησης (σε 09/11 έχουν εγγραφεί από 30), η επίλυση προβλημάτων κυκλωμάτων, συσκευών και, αν χρειασθεί, συμπεριφοράς, ο συντονισμός των βοηθών μου προ-πτυχιακών φοιτητριών/τητών (από τουλάχιστον 3 σε κάθε Ομάδα) και, γενικά, η καλή λειτουργία του Εργαστηρίου. Δεν προβλέπονται διόρθωση αναφορών και Εξετάσεις για το νέο ΠΜΣ, μόνο Εξετάσεις, σε 3 Περιόδους το χρόνο, για τους παλιούς φοιτητές (από 2-3 ωριαίες επιτηρήσεις αν υποτεθεί πως θα έλθετε 5 από εσάς). Στο Εργαστήριο τα πρωϊνά θα παρευρίσκομαι και εγώ.
 
   Ύλη για το Εργαστήριο "Βασικά Ηλεκτρονικά": Αναλογικά κυκλώματα. Χρήση πηγών, αντιστατών, πυκνωτών, διόδων και τρανζιστορ. Συσκευών όπως πολύμετρα, γεννήτριες και παλμογράφος. 
 
   Ύλη για το Εργαστήριο "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά": Κυκλώματα τελεστικού ενισχυτή, ταλαντωτή και ψηφιακών πυλών. Χρήση πηγών, αντιστατών, πυκνωτών, διόδων και τρανζιστορ. Συσκευών όπως πολύμετρα, γεννήτριες και παλμογράφος. 
 
   Όπως σημειώνω, τα Εργαστήρια άρχισαν στις 16/10/2017 και θα ολοκληρωθούν 22/12/2017, ανεξάρτητα με το αν οι εξασκούμενες/νοι φοιτήτριες/τητές θα ζητήσουν πρόσθετες αναπληρώσεις μετά από αυτό το χρονικό όριο: δεν θα γίνουν. Ο λόγος είναι πως μετά τις γιορτές θα γίνουν οι Εξετάσεις φοιτητριών/τητών του παλαιού ΠΜΣ και δεν υπάρχει άλλος χρόνος, ακόμα και διοικητικά (χρόνος Εξέτασης, διόρθωση και επίδειξη κόλλας).
 
   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
 
Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.