ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Η Λετονία προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κρατικές υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές ή
έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
και αφορούν: α) προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και β) παρακολούθηση θερινών
σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω:

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.