Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων: εγγραφή στην η-τάξη και έναρξη διαλέξεων

Εικόνα zaro
Κατηγορία: 

Αγαπητοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες,

Για το μάθημα επιλογής "Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων" έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική-τάξη (η-τάξη) στην πλατφόρμα eclass.upatras.gr του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ειναι προσπελάσιμη από τον σύνδεσμο "Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων 2022-2023".

Παρακαλώ πολύ τους/τις φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, να εγγραφούν στην συγκεκριμένη η-τάξη το συντομότερο δυνατόν και ιδανικά πριν τις  26.02.2023.

Η εγγραφή είναι σημαντική, επειδή όλη η επικοινωνία που θα αφορά στο μάθημα (διαδικαστικά, τρόπος διεξαγωγής διδασκαλίας, υλικό διαλέξεων & φροντιστηρίων, εργαστηριακές ασκήσεις, κλπ) θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της η-τάξης.

Οι διαλέξεις αρχίζουν την Τετάρτη 01.03.2023 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα) και θα διεξάγονται στην αίθουσα Δ1. Επόμενες ανακοινώσεις που θα αφορούν στο μάθημα θα αναρτηθούν στην η-τάξη.

Χ. Ζαρολιάγκης

Related Lesson: 
Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.