Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων" (Υ.Δ.Α.) για το ακαδ. έτος 2022-2023

Εικόνα varvarigou
Κατηγορία: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

 Τμήμα Μαθηματικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ »(Data Driven Computing and Decision Making)

Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΥΔΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 αρχίζει στις 13 Ιουνίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα.

Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις:

• 1η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022.

• 2η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Στην αναλυτική προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των δύο φάσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΥΔΑ: https://ddcdm.ceid.upatras.gr/,

και στη ψηφιακή πλατφορμα του Παν/μίου  Πατρών :https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm .

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, δηλαδή έως 6/7/2022 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση ή έως 11/9/2022 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση.

Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία ΤΜΗΥ&Π, 26 504 Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ

THΛ: 2610-996940-45,e-mail:

O Διευθυντής του Προγράμματος

Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.