Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του ΤΜΗΥ&Π και στη Συνέλευση του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής, για το διάστημα από 1-12-2019 έως 30-11-2020.

Από τη Γραμματεία

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.