Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των τριών Τομέων του Τμήματος, η θητεία των οποίων έληγε στις 31/8/2017 και παρατάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78) έως την 30/11/2017. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 9/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 9:00 ως 13:00 και τόπος εκλογών, το γραφείο Προέδρου του Τμήματος στον 1ο όροφο του Β΄ Κτηρίου.

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος ανά εκλογή Τομέα δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, ώρα 14:00 ως 16:00 και στον ίδιο τόπο μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων.

Στα συνημμένα αρχεία οι τρεις προκηρύξεις.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.