Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.