Προκήρυξη για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη"

Εικόνα berberid
Κατηγορία: 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ»  (ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ)

 

Συμμετέχοντα Τμήματα:

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» (ΣΜΗΝ) αποφάσισε την προκήρυξη 25 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων.  Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου του 2018.

Επιπλέον των 25 εισακτέων του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ και κατόπιν έγκρισης από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, μπορεί να επιλέγονται μέχρι πέντε (5) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και όσοι έχουν υποτροφία από ελληνικό ή διεθνή οργανισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2018, ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά, με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Μπορείτε να βρείτε την Αναλυτική Προκήρυξη (και οδηγίες που αφορούν τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής τους) στη διεύθυνση:

http://xanthippi.ceid.upatras.gr/dsp/files/SMHN_prokhryksh_2018.pdf

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ

     Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία ΤΜΗΥ&Π, 26 504 Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ

     THΛ: 2610-996940, FAX: 2610-997310, e-mail: secretary@ceid.upatras.gr

     http://xanthippi.ceid.upatras.gr/dsp

-------------------

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ,

Κώστας Μπερμπερίδης, Καθηγητής

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.