Προκήρυξη θέσης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) προκήρυξε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για το ακόλουθο έργο: "Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με τη χρήση του .NET Framework ή συναφών γλωσσών".

Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχεται μια συνοπτική περιγραφή της Πρόσκλησης με κωδικό Α.Π. 330/09.03.2018 προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για να αναρτηθούν στον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης ή/και του Τμήματός σας. Συγκεκριμένα περιέχονται:
1. Αντικείμενo θέσεων
2. Επιστημονικό Πεδίο
3. Αριθμός Ατόμων
4. Συνοπτική Περιγραφή
5. Απαιτούμενα προσόντα
6. Καταληκτική ημερομηνία Πρόσκλησης
7. Ιστότοποι Πρόσκλησης
8. Οδηγίες Εγγραφής στο  Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ
9. Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Το link μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο της Πρόσκλησης, όπου πρέπει να εγραφούν, είναι το εξής: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/20  (Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ)

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.