Προκήρυξη Θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέα Υλικού

Εικόνα chair
Κατηγορία: 
Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, στο γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Προσέγγιση Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών» προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στην οργάνωση και επίβλεψη διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων (εργαστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων, βασικών ηλεκτρονικών, ψηφιακών ηλεκτρονικών, λογικής σχεδίασης, προγραμματισμού σε συμβολική γλώσσα, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, προηγμένων μικροεπεξεργαστών, ψηφιακής σχεδίασης (CAD design), επιβεβαίωσης σχεδιασμού και ορθής λειτουργίας, ενσωματωμένων συστημάτων, σχεδιασμού συστημάτων (VLSI) και στην οργάνωση εργαστηρίων (προμήθεια υλικών και επιστη- μονικών οργάνων, εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων και του απαιτούμενου εξειδικευμένου λογισμικού (Ε-CAD software).
 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.