Προκήρυξη Υποτροφιών κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε τη με Α.Π.:204129/Ζ1/24-12-2019 Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών  ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)  σε  Πανεπιστήμια  του  εξωτερικού  ακαδημαϊκού έτους  2016-2017  από  τα   έσοδα   του   κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ,  που υπάγεται στην  άμεση  διαχείριση  του  Υπουργείου  Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την  Τετάρτη 5/2/2020 έως και την Κυριακή 5-4-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω:

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.