ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια η Προκήρυξη και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ψ97Ψ469Β7Θ-ΣΣΗ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 11- 1-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.