Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του ΤΜΗΥ&Π σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 157/3-9-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 156/25-7-2019 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Α/Α

Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος

Γνωστικό αντικείμενο/Μάθημα

1

Χειμερινό

CEID_NE4117

Κατανεμημένα Συστήματα Ι

2

Χειμερινό

 

CEID_NE5407

Λογισμικό & Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης

3

Χειμερινό

 

CEID_NY451

Τεχνητή Νοημοσύνη

 

 

 

 

Α/Α

Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος

Γνωστικό αντικείμενο/Μάθημα

1

Εαρινό

 

CEID_NY106

Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Οργανομετρία

2

Εαρινό

 

 

CEID_NY233

Δομές Δεδομένων

3

Εαρινό

 

CEID_NY164

Λογική Σχεδίαση ΙΙ

4

Εαρινό

 

CEID_NY262

Σύγχρονα θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

5

Εαρινό

 

CEID_NY408

Παράλληλη Επεξεργασία

6

Εαρινό

CEID_NY463

Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές

7

Εαρινό

CEID_NE552

Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής

       

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την 06.10.2019,

αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους

καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακάτω

και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών

                    Γραμματεία ΤΜΗΥ&Π του Πανεπιστημίου Πατρών

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:       www.ceid.upatras.gr

MAIL:               

ΤΗΛ.:                 2610-996.941

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.