Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον φοιτητικό διαγωνισμό IEEE Signal Processing Cup 2017

Εικόνα berberid
Κατηγορία: 

Η ομάδα αυτόματης ανάλυσης μουσικής του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" (http://mir.ilsp.gr/team.html) αναζητά 3 φοιτητές για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στα πλαίσια του Signal Processing Cup 2017 που έχει ως θέμα το Real Beat Tracking (https://signalprocessingsociety.org/get-involved/signal-processing-cup).

Συγκεκριμένα θα ενσωματωθεί ένας music beat-tracking αλγόριθμος σε ρομπότ NAO ώστε αυτό να χορεύει σε πραγματικό χρόνο.

Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό του ρομπότ ΝΑΟ καθώς και με αλγόριθμους αυτόματης ανάλυσης μουσικών σημάτων. Η υλοποίηση θα γίνει στη γλώσσα python.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι φοιτητές είναι υποχρεωτικό να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-- Να είναι προπτυχιακοί φοιτητές (undergraduate)

-- Να είναι μέλη του Signal Processing Society της IEEE.

 Απαιτούμενες δεξιότητες:

-- Καλή γνώση προγραμματισμού και κατά προτίμηση σε γλώσσα python

-- Βασικές γνώσεις Signal Processing

 Επιθυμητές δεξιότητες:

-- Εξοικείωση με API σε Embedded Devices

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Βασίλη Κατσούρο μέχρι την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016  ( vsk@ilsp.athena-innovation.gr ).

--------------------------------------------------

Πληροφορίες για την IEEE Signal Processing Society και τις δραστηριότητές της:

Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της IEEE Signal Processing Society,    Email:  berberid@ceid.upatras.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.