Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε Υποψήφιους Διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ

Εικόνα varvarigou
Κατηγορία: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας ακαδ.έτος 2022 – 2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 27/10/2022 και ώρα 16:00.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Υποτροφίες ΙΚΥ- ΕΥΔΑΠ» που καταρτίστηκε με την Απόφαση 91811/Ζ1/22.07.2022 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3983/27.07.2022)· Προκηρύσσει Δύο (2) θέσεις υποτροφιών τετραετούς διάρκειας που χρηματοδοτούνται από την ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους/ες διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ που εκπονούν τη διατριβή τους στα εξής αντικείμενα:

1. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

2. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

3 Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων.

4. Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

 

Συνημμένα θα βρειτε το διαββαστικό και την Πρόσκληση της προκήρυξης.  

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.