Πρόσκληση για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα "ΙΚΑΡΟΣ"

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Στον επισυναπτόμενο σύνδεσμο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Α) Υποψηφίων Διδακτόρων, Β) Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Γ) Ερευνητών για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε βαθειά μάθηση/ευφυή ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.