Πρόσκληση: Παροχή Επικουρικού Έργου στο Εργαστήριο “Βασικά Ηλεκτρονικά”

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 
Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τητές,
 
   Προσκαλούνται όσες/οι προ-Πτυχιακές/κοί φοιτήτριες/τητές θα ήθελαν να προσφέρουν Επικουρικό Έργο στο Εργαστήριο “Βασικά Ηλεκτρονικά” του Γ’ Εξαμήνου Σπουδών (αντικατέστησε το παλαιότερο “Ηλεκτρονική I”), να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:
 
 
   Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενες/νοι να έχουν ξεπεράσει το Εργαστήριο “Ηλεκτρονική I” ή “Βασικά Ηλεκτρονικά”, Γ’ Εξάμηνο, και το “Ηλεκτρονική II” ή “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά”, Δ’ Εξάμηνο φοίτησης, με προβιβαστέο βαθμό, ανεξάρτητα από το τυπικό Εξάμηνο στο οποίο φοιτούν.
 
   Η Εξάσκηση στο Εργαστήριο, για τις / τους εγγεγραμμένες/νους φοιτήτριες/τητές, συμπεριλαμβάνει και την υποχρεωτική (προφορική) Εξέτασή τους κατά τη διάρκεια των Ασκήσεων του Εργαστηρίου από εσάς, ή τις / τους μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/τητές οι οποίες/οι το συνδράμουν, ή εμένα. Η Εξάσκηση στο Εργαστήριο και αυτού του τύπου η Εξέταση, συνηγορούν ώστε να μην υφίσταται, πια, η υποχρέωση να υποβάλλονται αναφορές, όπως γίνονταν παλαιότερα (άρα κι εσείς δεν θα χρειάζεται να τις διορθώνετε).
 
   Η κάθε Άσκηση έχει τρίωρη διάρκεια και θα ήθελα να συγκεντρώσω τέσσερεις (4) προ-Πτυχιακές/κούς φοιτήτριες/τητές σε κάθε Τμήμα του, κατ’ ελάχιστο, σε απασχόληση δύο (2) τμημάτων ανά εβδομάδα (το πολύ). Τα δε συνολικά Τμήματα είναι 14, συνολικά, οι δε φοιτήτριες/τητές έχουν αρχίσει να εγγράφονται σε αυτές, καθώς έχει αρχίσει η Περίοδος των Εγγραφών.
 
   Οι ώρες του Εργαστηρίου για τις συνολικές Ομάδες Εξάσκησης, είναι:
 
Α01 / Β01, Δευτέρα, 09:00 - 12:00, α’ / β’ βδομάδα
Α02 /Β01, Δευτέρα, 12:00 - 15:00, α’ / β’ βδομάδα
Α03 / Β03, Δευτέρα, 17:00 - 20:00, α’ / β’ βδομάδα
Α04 / Β04, Τρίτη, 15:00 - 18:00, α’ / β’ βδομάδα
Α05 / Β05, Τρίτη, 18:00 - 21:00, α’ / β’ βδομάδα
Α06 / Β06, Τετάρτη, 09:00 - 12:00, α’ / β’ βδομάδα
Α07 / Β07, Τετάρτη, 12:00 - 15:00, α’ / β’ βδομάδα
 
   Αρκετές/τοί προ-Πτυχιακές/κοί φοιτήτριες/τητές έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους ως τώρα, αλλά όχι όσες / όσοι απαιτούνται... Σε όλες / όλους σας χορηγείται Βεβαίωση για την προσφορά Επικουρικού Έργου. Αν τυχόν εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας παραπάνω φοιτήτριες/τητές από όσες / όσους αναλογούν στις Ομάδες του Εργαστηρίου, σε μεγάλο αριθμό, θα τηρήσω απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
 
   Το Εργαστήριο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 15/10/2018, 09:00 - 12:00 με την Ομάδα <Α01>. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστό-τοπο του eclass.upatras.gr:
 
ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23165NY) (CEID1119) >>> Ομάδες Χρηστών
 
όπου θα βρείτε και το ημερολόγιο του Εργαστηρίου (απαιτείται είσοδος, πρώτα).
 
   Εκ του εργαστηρίου,
 
Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.