Πρόσκληση: Παροχή Επικουρικού Έργου στο Εργαστήριο Βασικά Ηλεκτρονικά

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τητές,

   Προσκαλούνται όσες/οι προ-Πτυχιακές/κοί φοιτήτριες/τητές θα ήθελαν να προσφέρουν Επικουρικό
Έργο στο μάθημα “Βασικά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο)”, το Χειμερινό Εξάμηνο 2022 - ’23 και το
Γ’ Εξάμηνο Σπουδών, να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ξεπεράσει το Εργαστήριο “Ηλεκτρονική I” ή
“Βασικά Ηλεκτρονικά”, Γ’ Εξάμηνο, και το “Ηλεκτρονική II” ή “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά”,
Δ’ Εξάμηνο φοίτησης, με προβιβαστέο βαθμό, ανεξάρτητα από το τυπικό Εξάμηνο.

   Η Εξάσκηση στο Εργαστήριο, για τις / τους εγγεγραμμένες/νους φοιτήτριες/τητές, συμπεριλαμβάνει και
την υποχρεωτική (προφορική) Εξέτασή τους κατά τη διάρκεια των Ασκήσεων του Εργαστηρίου
(παρέχεται το κατάλληλο υλικό, συνταγμένο από εμένα, όπως και συμπληρωματικό βοηθητικό υλικό).
Η Εξάσκηση στο Εργαστήριο και αυτού του τύπου η Εξέταση, συνηγορούν ώστε να μην υφίσταται, πια,
η υποχρέωση να υποβάλλονται αναφορές από τις / τους εξασκούμενες/νους, όπως γίνονταν παλαιότερα.

   Η κάθε Άσκηση έχει τρίωρη διάρκεια και θα ήθελα να συγκεντρώσω τέσσερεις (4) προ-Πτυχιακές/κούς
φοιτήτριες/τητές σε κάθε Τμήμα του, κατ’ ελάχιστο, σε απασχόληση δύο (2) Τμημάτων ανά εβδομάδα
(το πολύ). Οι επιλογές σας των Τμημάτων θα ισχύουν για κάθε εβδομάδα, στην ίδια ημέρα και ώρα.

   Το Εργαστήριο θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 05/10/2022, λόγω της αργίας της Τετάρτης, 30/11/2022.
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστό-τοπο του eclass.upatras.gr:

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23165NY) (CEID1119) >>> Ανακοινώσεις

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23165NY) (CEID1119) >>> Ομάδες Χρηστών

και

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23165NY) (CEID1119) >>> Έγγραφα >>> Χρήσιμα Αρχεία

όπου θα βρείτε, το ημερολόγιο του Εργαστηρίου και, γενικά, ό,τι θα χρειασθείτε άμεσα.

   Εκ του εργαστηρίου,

Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.