ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ Καθ. Danny Chen - Πέμπτη 20.10.2016

Εικόνα zaro
Κατηγορία: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ

Tην Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 16:00, στην Αίθουσα Π200 (Προκατ κτίριο)
του Τμήματος Μηχ/κων Η/Υ και Πληροφορικής,  θα δοθεί ομιλία του Dr Danny Chen,
Καθηγητή του Τμήματος Computer Science and Engineering του Πανεπιστημίου
Notre Dame των HΠΑ, με θέμα

"Computational Medicine: Problems, Computational Approaches, and Trends"

Ακολουθεί περίληψη ομιλίας και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ομιλητή.
Η παρουσίαση είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

X. Ζαρολιάγκης

---------------------------------------------------------------------
Computational Medicine: Problems, Computational Approaches, and Trends


Danny Z. Chen
Department of Computer Science and Engineering
University of Notre Dame
Notre Dame, IN 46556, USA
E-mail: dchen@nd.edu
http://www.nd.edu/~dchen

Computational problems and solutions in modern medicine and health care have direct impacts on the quality of life and well-being in society.  Therefore, development of effective and efficient computational approaches and algorithmic techniques for medical and health care problems is highly critical.  This is the charge and mission of the emerging area of computational medicine.
In this talk, we present a set of important computational problems and approaches in modern medical research, clinical practice, and applications. In particular, we discuss computational problems that arise in medical imaging, clinical diagnosis, and treatment optimization.  These include identification and distribution analysis of immune cells (for diagnosis and prognosis of breast cancer, inflammation diseases, and auto-immune diseases, and in stem cell study of leukemia bone marrow micro-environments), image analysis for many 3D medical objects (e.g., blood clots, joint structures, retinal layers, airway and vascular networks, etc), motion tracking of massive swarming bacteria in image movies, optimized radiation cancer treatment, etc.  We demonstrate new models for formulating such problems as computational problems, and provide effective approaches for solving them.  Further, we show experimental data and results to illustrate the clinical applications of our approaches.  Finally, we highlight some important future research trends and problems in this exciting emerging area.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Danny Z. Chen received the B.S. degrees in Computer Science and in Mathematics from the University of San Francisco, California, USA in 1985, and the M.S. and Ph.D. degrees in Computer Science from Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA in 1988 and 1992, respectively. He has been on the faculty of the Department of Computer Science and Engineering at the University of Notre Dame, Indiana, USA since 1992, and is currently a Professor.  Dr. Chen's main research interests are in computational geometry, algorithms and data structures, computational medicine, biomedical imaging, data mining, and VLSI.  He has published many journal and conference papers in these areas, and holds 5 US patents for technology development in computer science and engineering and biomedical applications. Dr. Chen is a Fellow of IEEE, and a Distinguished Scientist of ACM.  He received the CAREER Award of the US National Science Foundation (NSF) in 1996, the James A. Burns, C.S.C. Award for Graduate Education of the University of Notre Dame in 2009, and a Laureate Award in the 2011 Computerworld Honors Program for “Arc-Modulated Radiation Therapy” for developing a new radiation cancer treatment delivery approach.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.