Πρόσκληση συμμετοχής στο Erasmus+ για σπουδές

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

προς τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών

Συμμετοχή στο Erasmus + / για Σπουδές
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.upatras.gr/el/node/7432 όπου έχει αναρτηθεί η προκήρυξη, καθώς και την ιστοσελίδα: http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα Πανεπιστήμια που μπορείτε να επιλέξετε, στη διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr/agreements, έχουν αναρτηθεί οι ισχύουσες Διμερείς Συμφωνίες που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Πατρών με Ιδρύματα του εξωτερικού (κλικάροντας τις αντίστοιχες σχολές). Οι σελίδες θα επικαιροποιούνται συνεχώς.

Στη συνέχεια παρακαλείστε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά  μέσω της πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 19 Φεβρουαρίου - 5 Μαρτίου 2018

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.