Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά, Πανεπιστημίου Κύπρου

Εικόνα chair
Κατηγορία: 

Περιγραφή

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου. Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Κύπρου, σε διεθνείς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Το Τμήμα Οικονομικών παρέχει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον με έντονο ερευνητικό προσανατολισμό. Το Tilburg University Research Ranking, το οποίο μετρά την ερευνητική παραγωγή σε ακαδημαϊκά περιοδικά των Οικονομικών, κατατάσσει συστηματικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 100 κορυφαία ιδρύματα στην Ευρώπη, και περίπου στα 200 κορυφαία στον κόσμο.

Αναζητούμε υποψηφίους με ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες, υπόβαθρο στις ποσοτικές μεθόδους (όχι απαραίτητα στα Οικονομικά) και πάθος για έρευνα. Φοιτητές που προέρχονται απευθείας από προπτυχιακές σπουδές, ή χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά, συνήθως εγγράφονται πρώτα στο Μάστερ στη Οικονομική Ανάλυση. Φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να τους αναγνωριστούν παρόμοια μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει σε άλλα Πανεπιστήμια.

Χρηματοδότηση

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διδακτορικοί φοιτητές να έχουν ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους που να τους επιτρέπουν να ζουν ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το Τμήμα καλύπτει τα δίδακτρα των νεοεισερχόμενων φοιτητών πλήρους φοίτησης του Διδακτορικού προγράμματος. Επιπλέον, οι περισσότεροι φοιτητές λαμβάνουν οικονομική στήριξη με τη μορφή υποτροφιών ή μέσω εργοδότησης σε θέσεις βοηθών διδασκαλίας. Φοιτητές που εγγράφονται αρχικά στο Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση είναι επίσης επιλέξιμοι για χρηματοδότηση. Την τελευταία δεκαετία, το Τμήμα παρείχε οικονομική στήριξη σε όλους τους διδακτορικούς του φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και σε σημαντικό αριθμό των φοιτητών του Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση.

Αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02/04/2021

Οι αιτήσεις που λαμβάνονται έως την αρχική προθεσμία θα αξιολογηθούν στις αρχές Απριλίου, κατά προτεραιότητα. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις και μετά την προθεσμία, οι οποίες θα αξιολογούνται σε κυλιόμενη βάση για όσο διάστημα υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Πρόσθετες Πληροφορίες και Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ καθώς και την ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Πληροφορίες για τη ζωή στην Κύπρο μπορείτε να βρείτε στο International Students Guide του ΠΚ.

Email επικοινωνίας: deptecon@ucy.ac.cy

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.