Σεμινάριο CEID & Social Hour: "ΕΕ & ΤΝ: Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας", Γαλάτεια Καπελλάκου, διδάσκουσα ΑΑΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 
Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω ομιλία η οποία θα δοθεί στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων "Σεμινάριο CEID & Social Hour" και των ΔΠΜΣ ΥΔΑ, ΣΜΗΝ και ΟΣΥΛ.
 
Τίτλος:  ΕΕ & ΤΝ: Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας
Ομιλητής: Γαλάτεια Καπελλάκου, διδάσκουσα ΑΑΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 28 Απριλίου, 3-5μμ, ΤΜΗΥΠ, αμφιθέατρο Γ
 
Περίληψη: Πόση καινοτομία χρειαζόμαστε, πόση αντέχουμε; Πρέπει να βάζουμε όρια στην ανάπτυξη των τεχνολογιών; Σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες μιας πραγματικής «επέλασης» της ΤΝ και συναφών τεχνολογιών στρατηγικής σημασίας οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και που υπόσχονται να οδηγήσουν στην κοινωνική ευημερία. Ταυτόχρονα όμως, οι τεχνολογίες αυτές είναι ανατρεπτικές και ορισμένες χρήσεις τους θέτουν σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα, την εγγύηση της ασφάλειας και την απόδοση ευθυνών. Ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου σε σχέση με την ΤΝ είναι η αυτονόμηση των συστημάτων ΤΝ και η υποκατάστασή του από αυτά. Τα συστήματα ΤΝ επεξεργάζονται δεδομένα και παράγουν αποτελέσματα, αποφάσεις ή επιλύουν προβλήματα ταχύτερα από τον άνθρωπο, χωρίς ο άνθρωπος να μπορεί πάντοτε να εξηγήσει πώς το σύστημα έφτασε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ζητήματα ηθικής φύσεως τίθενται ανοιχτά: πώς θα σιγουρευτούμε ότι η απόφαση του αλγόριθμου δεν είναι μεροληπτική; Πώς θα διασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα; Μπορεί ένα σύστημα ΤΝ να διέπεται από διαφάνεια; Η διεθνής τάξη άρχισε να συζητά τα ζητήματα ηθικής που ανακύπτουν από την δημιουργία, την παραγωγή και την χρήση των συστημάτων ΤΝ και ήδη έχουν δει τη δημοσιότητα πληθώρα δημοσιευμάτων που αφορούν ζητήματα ηθικής και αρχών για την ΤΝ. Η ΕΕ το 2018 δημοσιεύει τις «Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ», θέτοντας επτά αρχές ώστε να θεωρείται ένα σύστημα ΤΝ ως αξιόπιστο. Την ίδια περίοδο επεξεργάζεται πληθώρα νομοθετικών κειμένων (Πράξεις) για τα Δεδομένα και τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και το 2021 δημοσιεύει την ρυθμιστική της πρόταση για την ΤΝ (ενώ το 2022 δημοσιεύει την πρόταση για την εναρμόνιση των κανόνων ευθύνης στα συστήματα ΤΝ). Σήμερα, δύο χρόνια μετά την πρόταση κανονισμού για την ΤΝ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Τα νέα διαλογικά ρομπότ λογισμικού (chatbot), τύπου ChatGPT, επιβάλλουν στην ΕΕ να επανεξετάσει (μερικώς) την προσέγγισή της. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην πρώτη ρύθμιση της ΤΝ. Η δράση της ΕΕ προκαλεί αντιδράσεις, ιδίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διότι το σύνολο των ρυθμίσεων της ΕΕ (ΤΝ και γενικότερα Ψηφιακής Στρατηγικής) πλήττουν ευθέως τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Στην ομιλία αυτή, αφού παρουσιάσουμε ορισμένους ηθικούς προβληματισμούς που αφορούν στην ΤΝ, θα εξετάσουμε την προσέγγιση της ΕΕ (ηθικές και δεοντολογικές αρχές, ρυθμιστικό πλαίσιο), τις υπάρχουσες προσεγγίσεις και τα ζητήματα που αφορούν στην αναγκαιότητα της ρύθμισης.
 
Σχετικά με την ομιλήτρια: Η κ. Γαλάτεια Καπελλάκου είναι Διδάκτωρ Νομικής στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Έχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στο ίδιο αντικείμενο και έναν ακόμη στις Διεθνείς Επιστήμες. Είναι δικηγόρος, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα (HORIZON, Twinings, Europeaid κ.λπ.) και έχει εργαστεί ως Σύμβουλος για την UNESCO. Διδάσκει από το 2017 το μάθημα «Κοινωνικές και νομικές πλευρές της τεχνολογίας» στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2022-2023) διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου . Οι τομείς εξειδίκευσής της περιλαμβάνουν το Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Δίκαιο Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας, την Ηθική και Δεοντολογία στην Τεχνολογία, την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και το Δίκαιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.