Σχετικά με την πρόοδο στο μάθημα Τεχνολογία και Προγραμματισμός των Υπολογιστών για όσους διεκδικούν μετεγγραφή

Εικόνα aristeid
Κατηγορία: 

Επειδή η εξέταση της προόδου θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού, όποιοι έχουν υποβάλει αίτημα για μεταγραφή δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν. Εφόσον ολοκληρωθεί η μετεγγραφή τους επιτυχώς μέχρι την εξέταση του μαθήματος στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου, θα εξεταστούν τότε στα αντικείμενα που οι υπόλοιποι φοιτητές θα εξεταστούν στην πρόοδο. Θα υπάρξει τότε νεότερη ανακοίνωση ενημέρωσης για τους μετεγγραφέντες κατά την εξεταστική για τον τρόπο εξέτασης και οδηγίες.

Related Lesson: 
Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.