ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Εικόνα ceid_sec
Κατηγορία: 

Παρακαλούμε τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ φοιτητές και τους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ του Τμήματος, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία - Καθομολόγηση (Μάρτιος 2024), να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα από το ιδρυματικό τους email ( ή ) ή το προσωπικό τους, στο email της Γραμματείας του Τμήματος ( ), από 20.02.2024 έως και 26.02.2024.

με τίτλο: «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023»,

αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, το ΔΠΜΣ και το έτος εισαγωγής τους.

Προσοχή: Η δήλωση ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αίτησης ορκωμοσίας για την οποία θα αναρτηθεί αργότερα ανακοίνωση.

 

Από την Γραμματεία

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.