Σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου αλλά και το Τμήμα με τη Μεγαλύτερη Δυναμική

Εικόνα zontou
Κατηγορία: 

Ο ομότιμος Καθηγητής του Tμήματος Αθανάσιος Τσακαλίδης μιλά στο westcity για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.
Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.