Συμμετοχή στο Erasmus +Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμμετοχή στο Erasmus+

για Σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 26 Φεβρουαρίου - 8 Μαρτίου 2019

Αν είστε φοιτητής/τρια (αφορά όλους τους κύκλους σπουδών), έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ / Κινητικότητα για Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στην ιστοσελίδα https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τις Erasmus+ δι-ιδρυματικές συμφωνίες εντός Ευρώπης ανά Τμήμα.

Η αίτησής σας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:Ιστοσελίδα προκήρυξης: https://www.upatras.gr/el/node/8231

Ιστοσελίδα / Erasmus+Κινητικότητα για σπουδές:http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility

Επικοινωνία:Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

κ. Δήμητρα Σταματοπούλου E-mail:llp.outgoing@upatras.gr,Τηλ.: 2610 969 029

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.