«Τεχνικές Open Learner modeling σε ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και μελέτη μηχανισμών παροχής κινήτρων», Αγγελική Λεονάρδου, Υποψήφια Διδάκτορας, ΤΜΗΥΠ

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 
Τίτλος: «Τεχνικές Open Learner modeling σε ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και μελέτη μηχανισμών παροχής κινήτρων»
Ομιλητής: Αγγελική Λεονάρδου, Υποψήφια Διδάκτορας, ΤΜΗΥΠ, ΠΠ
Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, 4-5μμ, Διαδικτυακά μέσω του Zoom link

https://upatras-gr.zoom.us/j/94906503454?pwd=K0lnWTE5aTR1WnFTdHlmUzF0d2lPUT09 Meeting ID: 949 0650 3454, Passcode: 225120

Περίληψη:  Η μαθησιακή προσέγγιση Digital Game-based Learning (DGBL) έχοντας στο επίκεντρο τον μαθητή, κάνει χρήση ψηφιακών παιχνιδιών με εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να ενισχύσει τη μαθησιακή τους αποτελεσματικότητα. Στα πλαίσια των 2 παραμέτρων της DGBL, δηλαδή της μάθησης (εκπαίδευση) και του παιχνιδιού (διασκέδαση, ψυχαγωγία) αναπτύχθηκε το Παιχνίδι της Προπαίδειας (Multiplication Game - MG). Το MG είναι ένα προσαρμοστικό ψηφιακό παιχνίδι για την προπαίδεια, όπου οι μαθητές δημοτικού αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες πολλαπλασιασμού με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου γίνεται διακριτική διαχείριση λαθών. Μέσω των τεχνικών Ανοιχτού Μοντέλου Μαθητή (Open Learner Model -OLM) και Ανοιχτού Κοινωνικού Μοντέλου Μαθητή (Open Social Learner model - OSLM) προάγονται οι μεταγνωστικές δεξιότητες (π.χ. αυτό-αξιολόγηση, αυτό-οργάνωση), ενώ προσφέρεται η δυνατότητα σύγκρισης των επιδόσεων των μαθητών. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα το εργαλείο αυτό να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς για εύκολη αξιολόγηση και λεπτομερή παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών. Το MG συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της μάθησης: μαθητή - εκπαιδευτικό - συμμαθητές, ώστε να μπορεί να αποτελέσει κομμάτι αυτής της διδασκαλικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε, αποδείχτηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση και αποδοχή για τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν επίσης θετική άποψη για το MG. Αποδείχτηκε επίσης ότι η παροχή στοιχείων OLM ενισχύει την κινητροποίηση, ενώ οι παρακινητές παιχνιδοποίησης (gamification motivators) συσχετίστηκαν θετικά με την εσωτερική κινητροποίηση των μαθητών.
 
Σχετικά με τnν ομιλήτρια:  H Αγγελική Λεονάρδου είναι απόφοιτη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών. Από τον Απρίλιο του 2017 είναι υποψήφια διδάκτωρ στο ίδιο Τμήμα και έχει λάβει υποτροφία ΕΛΙΔΕΚ για τις διδακτορικές της σπουδές (PhD Fellowship grant number 267). Από το Σεπτέμβριο του 2021 εργάζεται στο Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.