ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: "ΕΥΦΥΙΑ" ΠΑΝΤΟΥ - Εκδήλωση στο Forum Ανάπτυξης, 23/11/19

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, 

τα οποία συμμετέχουν στο 22ο FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (23-24/11, Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ, https://www.facebook.com/diktyoforumanaptixis/)

και οργανώνουν την Ενότητα ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: "ΕΥΦΥΙΑ" ΠΑΝΤΟΥ (Σάββατο 23/11, 17:30-19:30, Αίθουσα 3), 

όπου θα παρουσιαστούν τα παρακάτω θέματα από μέλη των δύο Τμημάτων:

 

«Ανοιχτές Δικτυακές Υποδομές για Έξυπνες Πόλεις»

Σπύρος Δενάζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

«Συστήματα Αυτοματοποιημένης Συνομιλίας (Chatbots):  Ανάπτυξη και Εφαρμογές»

Κυριάκος Σγάρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

«Το Παράδειγμα της Geabit, μίας Ελληνικής Start-up: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Internet of Things στην Υπηρεσία της Έξυπνης Γεωργίας του Μέλλοντος»

Βαγγέλης Καραθάνος, φοιτητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

«Έξυπνη Διαχείριση Κρίσιμων Υποδομών και Περιβάλλοντος»

Κωσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

«Έξυπνες Εφαρμογές του Internet of Things στην Υγεία, τις Μεταφορές και τη Βιομηχανία»

Σωτήρης Νικολετσέας, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Θα ήταν μεγάλη τιμή η παρουσία σας στην εκδήλωση μας.

 

Καθ. Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Πρόεδρος ΤΜΗΥ&Π

Καθ. Σταύρος Κουμπιάς, Πρόεδρος ΤΜΗ&ΤΥ

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.