Θεωρία Υπολογισμού: επιβεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση Φεβρουαρίου 2024

Εικόνα papaioan
Κατηγορία: 

Αν προγραμματίζετε να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος περιόδου Φεβρουαρίου 2024, τότε παρακαλούμε:
(α) λάβετε γνώση του προγράμματος της προσεχούς εξεταστικής περιόδου,
(β) λάβετε γνώση των σχετικά οριζόμενων στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5468/Β/14.09.2023), και
(γ) επιβεβαιώστε εδώ: https://forms.gle/paCMmmeKs8dyJTYz9, το αργότερο μέχρι Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 22.00.

Related Lesson: 
Θεωρία Υπολογισμού

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.