Θεωρία Υπολογισμού: εξέταση Φεβρουαρίου 2022

Εικόνα papaioan
Κατηγορία: 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 3 Φεβρουαρίου 2022, 15.00-18.00 @ ΒΑ Β4,Β3, ΣΧ

Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CEID423/)

Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022, ώρα 22.00

Ευχαριστούμε

Related Lesson: 
Θεωρία Υπολογισμού

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.