Θέσεις απασχόλησης σε ερευνητικό έργο

Εικόνα garofala
Κατηγορία: 

 

Ζητούνται Μηχανικοί Η/Υ & Πληροφορικής ή τελειόφοιτοι του Τμήματος, για εργασία σε ερευνητικό έργο του ΙΤΥΕ "Διόφαντος" με αντικείμενο τη μηχανική μάθηση.

Επιθυμητά Προσόντα:

-       Δίπλωμα ή ΜΔΕ με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας πάνω σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης, εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων, αποθήκευσης και επεξεργασίας big data.

-       Εμπειρία σε δικτυοκεντρικά υπολογιστικά συστήματα (προγραμματισμός στον Παγκόσμιο   Ιστό, τεχνολογίες RESTful APIs, server-side programming).

-      Εμπειρία σε R, RApache, Java EE, Weka θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενες/οι, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου:

Γιάννης Γαροφαλάκης

Καθηγητής

garofala@ceid.upatras.gr

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.