Θέσεις εργασίας για Node.js και Angular developers στην Eunice (Αθήνα)

Εικόνα akomninos
Κατηγορία: 

Από απόφοιτο του τμήματός μας με θέση ευθύνης στην εταιρεία Eunice που ασχολείται με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπάρχουν συνολικά 4 θέσεις εργασίας για μηχανικούς Web (2 για Node.js & 2 για Angular) με ισχυρή προτίμηση στους απόφοιτους του ΤΜΗΥΠ.

Ακολουθούν οι περιγραφές. Για την αίτηση θα πρέπει να μπείτε στο LinkedIn (σύνδεσμοι στους τίτλους των θέσεων).

Node.js Developer 

Eunice Energy Group is searching for a detail-oriented and driven, Node.js Developer

What you will do

Develop, maintain and extend of back-end environment of our web platform for the energy sector
Contact the front-end developers’ team
Creating APIs for communication with third party services
Develop source code that is highly structured, reusable and is accompanied by clear comments describing the key functionalities
 

Qualifications

BSc in Computer Science, Engineering or a related field

At least 2 years of practical experience in in web application development using Node.js
Proficiency with JavaScript/Typescript
Knowledge of interfacing with Web APIs, and RESTful services
Experience in relational database technologies such as PostgreSQL or MySQL
Good experience documenting APIs.
knowledge of non-relational, NoSQL databases and more specifically MongoDB
Not mandatory, but highly appreciated

Experience working with a version control system (e.g. GIT)
Experience with Agile (Scrum) principles & methodologies
Fluent in English, both oral and written
Experience with MS Azure
Experience with Docker
 

Benefits

Working in a team
Career succession path relevant to performance
Challenging projects with emerging technologies
Stable, long-term cooperation within a company, key leader in the renewable energy sector

 

Angular Developer

What you will do

Design and implementation of front-end environment for web application for the energy sector
Implementation of mobile application using the ionic framework
Contact the back-end developers’ team
Develop source code that is highly structured, reusable and is accompanied by clear comments describing the key functionalities
 

Qualifications

BSc in Computer Science, Engineering or a related field

At least 2 years of practical experience in frontend development using Angular 2+
Proficiency with JavaScript/Typescript
Very good knowledge of frontend technologies (HTML5, JavaScript and CSS)·
Knowledge of interfacing with Web APIs, and RESTful services
Not mandatory, but highly appreciated

Reactive Angular Architecturing with RxJS and NGRX (Redux)
Experience working with a version control system (e.g. GIT)
Experience with Agile (Scrum) principles & methodologies
Fluent in English, both oral and written
 

Benefits

Working in a team
Career succession path relevant to performance
Challenging projects with emerging technologies
Stable, long-term cooperation within a company, key leader in the renewable energy sector

About Eunice

Eunice Energy Group was founded in 2001. It is one of the pioneers in the field of renewable energy in Greece. Over the years, the Group has successfully developed, constructed, owned and operated several renewable energy projects.

Today, the Group operates with a full spectrum of value chain in renewable energy, from manufacturing of technology to ownership and operation of renewable energy investments.

Since 2013, the Group has actively been developing hybrid renewable energy solutions, combining the latest wind, PV, storage and smart-grid technologies. The Group is a leading partner in a high profile European Union project, HORIZON 2020. In this project, the Group will develop, implement, construct and operate a renewable hybrid system combining electricity storage and smart-grid technologies on Tilos Island, Greece.

The Group is also involved in wind turbine manufacturing. Its goal is to commence the production of a small wind turbine in early 2017. The turbine has been designed and engineered by an innovative German firm and it will be manufactured and tested in Greece. Further R&D will be carried out in Greece by the Group’s experienced and highly skilled personnel.

The small wind turbine ideally suits direct connection to the grid, but also stand-alone electricity generation. It is also a solution for net-metering or direct integration in small hybrid systems with battery storage.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.