Θέσεις Εργασίας σε Ελληνική Εταιρεία με Διεθνή Δραστηριότητα

Εικόνα garofala
Κατηγορία: 

Η Cognity είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, την Κεντρική & Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.  Έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένα έργα στην ευρύτερη περιοχή, εφαρμόζοντας διεθνώς καταξιωμένες λύσεις στους τομείς CRM & Customer Experience (Cx), Billing, Order Management, SOA/ESB, BPM, eCommerce, eCare, Mediation, Revenue Assurance, Master Data Management, Data Quality, Marketing Automation, BI & Analytics, Portals & Content Management, IT Service Management. Διαθέτει ευρύ πελατολόγιο στις Τηλεπικοινωνίες, τις Τράπεζες και τις Ασφάλειες.

Η Cognity έχει βραβευτεί ως “Partner of the Year for Eastern Europe & CIS”, καθώς επίσης και με το “ECE Partner Excellence Award in Applications” από την Oracle, λόγω των επιδόσεών της στους κεντρικούς τομείς δραστηριοποίησής της.

Στην Cognity έχουμε τις ακόλουθες βασικές αξίες:
•    Η επιτυχία μας βασίζεται στην επιτυχία των Πελατών μας.
•    Εκτιμούμε κάθε εργαζόμενο έως μεμονωμένο άτομο και παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό.
•    Εργαζόμαστε μαζί ως ομάδες για να υλοποιήσουμε το όραμά μας και να πραγματώσουμε το όραμα των Πελατών μας.
•    Επιτυγχάνουμε αριστεύοντας, παρουσιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού, ικανότητας & ηθικής.
•    Ενεργούμε λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις σχετικές πληροφορίες και αφού έχουμε αναζητήσει δημιουργικές λύσεις.
•    Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ανοικτής, ειλικρινούς και τίμιας επικοινωνίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων.

Λίγα  λόγια για την ιστορία της εταιρείας (www.cognity.gr):
Η Cognity είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, την Κεντρική & Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Η αποστολή της είναι να δώσει αξία στους πελάτες της και να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους, μέσω της προώθησης, της υλοποίησης και της υποστήριξης διεθνώς καταξιωμένων λύσεων.  Διαθέτει πάνω από 30 μεγάλους πελάτες στην περιοχή από το χώρο των Τηλεπικοινωνιών, των Τραπεζών και των Ασφαλιστικών οργανισμών.

Η Cognity έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένα έργα στην ευρύτερη περιοχή, εφαρμόζοντας διεθνώς καταξιωμένες λύσεις στους τομείς CRM & Customer Experience (Cx), Billing, Order Management, SOA/ESB, BPM, eCommerce, eCare, Mediation, Revenue Assurance, Master Data Management, Data Quality, Marketing Automation, BI & Analytics, Portals & Content Management, IT Service Management.  Παράλληλα δραστηριοποιείται και στην παροχή ολοκληρωμένων έργων με Cloud-based λύσεις, ειδικότερα στους τομείς Sales, Customer Service, Marketing, Field Service και Social Relationship Management.

Τον Δεκέμβριο του 2012, η Cognity ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% της Atos Ελλάδας, θυγατρική της Atos, του παγκόσμιου προμηθευτή τεχνολογικών λύσεων.  Η εξαγορά αυτή διευρύνει σημαντικά το φάσμα λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την Cognity, αξιοποιώντας στο μέγιστο τη συνεργασία μεταξύ των δυο εταιρειών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη θέση της Cognity στην αγορά.  Επιπλέον, ενισχύει το διεθνή προσανατολισμό της Cognity και δημιουργεί έναν ισχυρό παίκτη στην αγορά ICT της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο οποίος κατέχει προηγμένες δυνατότητες υλοποίησης κρίσιμων επιχειρησιακά έργων στους πελάτες.

Δεξιότητες για τις οποίες ενδιαφερόμαστε:
Στην Cognity αναζητούμε φιλόδοξους Consultants και Developers, οι οποίοι θα μελετούν, θα αναλύουν, θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν επιχειρησιακές διαδικασίες κορυφαίων οργανισμών.  Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε τα ακόλουθα προσόντα:
•    Γνώσεις σε JEE, Javascript, Web Services, HTML/CSS, SQL και RDBMS
•    Ενδιαφέρον και κατανόηση των περιοχών SOA, e-commerce και web development, mobile development
•    Εμπειρία σε enterprise πλατφόρμες και εφαρμογές, όπως:  Oracle SOA, ATG, Siebel, TIBCO, IBM Websphere, JBoss, Liferay
•    Άριστη ομαδική εργασία και επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Αξιοπιστία, ανάληψη πρωτοβουλίας, παράδοση έργου στον απαιτούμενο χρόνο
•    Άριστη γνώση, σε προφορικό και γραπτό λόγο, ελληνικών και αγγλικών, σε συνδυασμό με ικανότητες συγγραφής τεχνικής τεκμηρίωσης
•    Δυνατότητα να ταξιδέψετε στο εξωτερικό

Με ποιον τρόπο προσλαμβάνουμε νέο προσωπικό:
Με την αποστολή βιογραφικού από τον ενδιαφερόμενο και μέσω διαδικασίας προσωπικών συνεντεύξεων.( hr@cognity.gr )

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε περιγραφές θέσεων εργασίας που θέλει να καλύψει η εταιρεία:

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.