Θέση απασχόλησης σε έργο του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Εικόνα garofala
Κατηγορία: 

 

Ζητείται Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ή τελειόφοιτος/η του Τμήματος, για εργασία σε έργο του ΙΤΥΕ "Διόφαντος". Ο τόπος εργασίας μπορεί να είναι Αθήνα ή Πάτρα.

Επιθυμητές οι παρακάτω γνώσεις (ή μέρος τους):

  • Eμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση τεχνολογιών AngularJS / NodeJS / PostgreSQL
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση του Google Maps API
  • Εμπειρία σε προγραμματισμό σε γλώσσες όπως Java, C ή/και C++, C# 
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη βάσεων δεδομένων (πχ. PostgreSQL, MySQL, SQL Server) 

Οι ενδιαφερόμενες/οι, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου:

Γιάννης Γαροφαλάκης

Καθηγητής

garofala@ceid.upatras.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.