Θέση ΥΔ χρηματοδοτούμενη από έργο

Εικόνα xenos
Κατηγορία: 

Αναζητούνται απόφοιτοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα στην περιοχή της Εξασφάλισης Ποιότητας Λογισμικού ή της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή. Υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη 2019 υποβάλλοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο xenos@upatras.gr με subject «ΘΕΣΗ ΥΔ: Ονοματεπώνυμο σας»

Υποχρεωτικά προσόντα:

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή να είναι βέβαιο ότι θα τις ολοκληρώσουν (ορκωμοσία) μέσα στο 2019 και θα πρέπει να γνωρίζουν καλά αγγλικά.

Επιθυμητά προσόντα:

Οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν να έχουν:

  • Καλές γνώσεις προγραμματισμού και διάθεση να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους.
  • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα.
  • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών άρθρων.
  • Μεράκι και διάθεση για έρευνα.
  • Καλούς βαθμούς στα σχετικά μαθήματα.

Η επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.