Τμήματα Εξάσκησης στο Εργαστήριο Βασικά Ηλεκτρονικά, Χειμερινό Εξάμηνο 2018 - 2019 (Τρίτο Εξάμηνο Σπουδών)

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 
Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τητές,
 
   Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο, 08/09/2018 και μέχρι και την Τετάρτη, 03/10/2018, μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα (1) από τα Τμήματα του Εργαστηρίου "Βασικά Ηλεκτρονικά". Τα (αρχικά) Τμήματα έχουν αναρτηθεί στον ιστό-τοπο του eClass, στη θέση:
 
eclass.upatras.gr
 
ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23165NY) (CEID1119) >>> Ομάδες Χρηστών
 
και θα μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα (1) από αυτές, αυστηρά, καθώς το Εργαστήριο θα αρχίσει τη Δευτέρα, 15/10/2018. Εφ' όσον συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα Τμήματα, με το πολύ τριάντα (30) φοιτήτριες/τητές, και μόνο τότε, με τις εγγραφές σας, θα προστεθούν και άλλα. Το Εργαστήριο θα διεξάγεται ανά δύο (2) Εβδομάδες και προβλέπονται τουλάχιστον πέντε (5) Ασκήσεις και, πιθανά, μερικές ημέρες Αναπληρώσεων (πέρα από όσες ήδη σημειώνονται), οι οποίες θα γίνουν στις ημέρες και ώρες οι οποίες ανακοινώνονται, σε όσα Τμήματα δεν έχουν συμπληρωμένο αριθμό φοιτητριών/τητών. Τα Τμήματα και οι τυπικές ημερομηνίες προβλέπεται να είναι οι εξής:
 
Α' Εβδομάδα
Δευτέρα, 09:00 - 12:00, Τμήμα Α01: 15/10/2018 - 29/10/2018 - 12/11/2018 - 26/11/2018 - 10/12/2018
Δευτέρα, 12:00 - 15:00, Τμήμα Α02: 15/10/2018 - 29/10/2018 - 12/11/2018 - 26/11/2018 - 10/12/2018
Δευτέρα, 17:00 - 20:00, Τμήμα Α03: 15/10/2018 - 29/10/2018 - 12/11/2018 - 26/11/2018 - 10/12/2018
Τρίτη, 15:00 - 18:00, Τμήμα Α04: 16/10/2018 - 30/10/2018 - 13/11/2018 - 27/11/2018 - 11/12/2018
Τρίτη, 18:00 - 21:00, Τμήμα Α05: 16/10/2018 - 30/10/2018 - 13/11/2018 - 27/11/2018 - 11/12/2018
Τετάρτη, 09:00 - 12:00, Τμήμα Α06: 17/10/2018 - 31/10/2018 - 14/11/2018 - 28/11/2018 - 12/12/2018
Τετάρτη, 12:00 - 15:00, Τμήμα Α07: 17/10/2018 - 31/10/2018 - 14/11/2018 - 28/11/2018 - 12/12/2018
 
Β' Εβδομάδα
Δευτέρα, 09:00 - 12:00, Τμήμα Β01: 22/10/2018 - 05/11/2018 - 19/11/2018 - 03/12/2018 - 17/12/2018
Δευτέρα, 12:00 - 15:00, Τμήμα Β02: 22/10/2018 - 05/11/2018 - 19/11/2018 - 03/12/2018 - 17/12/2018
Δευτέρα, 17:00 - 20:00, Τμήμα Β03: 22/10/2018 - 05/11/2018 - 19/11/2018 - 03/12/2018 - 17/12/2018
Τρίτη, 15:00 - 18:00, Τμήμα Β04: 23/10/2018 - 06/11/2018 - 20/11/2018 - 04/12/2018 - 18/12/2018
Τρίτη, 18:00 - 21:00, Τμήμα Β05: 23/10/2018 - 06/11/2018 - 20/11/2018 - 04/12/2018 - 18/12/2018
Τετάρτη, 09:00 - 12:00, Τμήμα Β06: 24/10/2018 - 07/11/2018 - 21/11/2018 - 05/12/2018 - 19/12/2018
Τετάρτη, 12:00 - 15:00, Τμήμα Β07: 24/10/2018 - 07/11/2018 - 21/11/2018 - 05/12/2018 - 19/12/2018
 
Υποχρέωση εγγραφής έχουν μόνο οι φοιτήτριες/τητές οι οποίες/οι δεν το έχουν ξεπεράσει και δηλώνουν το Εργαστήριο αυτό για πρώτη φορά από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - '16. Επίσης, όσοι από τις / τους φοιτήτριες/τητές παλαιότερων ετών δεν το έχουν ξεπεράσει (οπότε και θα ενσωματωθούν στο νέο Πρόγραμμα του Εργαστηρίου). Όλοι μπορείτε να διαλέξετε την / τον συνεργάτιδα/η σας (εφ' όσον εγγραφεί στο ίδιο Τμήμα). Συμβουλές:
 
- σκεφθείτε καλά και αποφασίσθε αναφορικά στο Τμήμα στο οποίο θα εγγραφείτε. Δείτε και την αναπλήρωση λόγω των αργιών. Αλλαγές δεν θα γίνουν
 
- εγγραφείτε προσωπικά και όχι μέσω φίλων, κάνετε πολλά λάθη με κάθε άλλο τρόπο
 
- συχνά μένουν Τμήματα με κενές θέσεις. Σ' αυτή την περίπτωση, θα γίνουν αλλαγές στις εγγραφές σας, από τον διδάσκοντα! Να τις παρακολουθείτε (μέσω του ιστο-τόπου του eClass). Είναι, δε, και πολύ πιθανό να απαιτηθεί αναπλήρωση σε άσχετες με την επιλογή σας ημέρες / ώρες (αλλά σε ένα από τα Τμήματα τα οποία φάινονται παραπάνω), ανεξάρτητα από το υπόλοιπο πρόγραμμά σας ή τις επιλογές σας. Συνεπώς, προσπαθήστε να μην κάνετε απουσίες!
 
- το τελικό πρόγραμμα Εξάσκησης θα ανακοινωθεί με τη λήξη των εγγραφών σας. Προσέξτε τις ημερομηνίες Εξάσκησης στις Ασκήσεις!!!
 
- προσωπικά μηνύματα οποιασδήποτε φύσης στον διδάσκοντα και στους βοηθούς του, θα αγνοηθούν
 
   Κάθε Άσκηση διαρκεί περίπου τρεις (3) ώρες και περιλαμβάνει τόσο πειραματικά όσο και θεωρητικά ερωτήματα από το φυλλάδιο του Εργαστηρίου. Αυτό μπορείτε να το "κατεβάσετε" επίσης από τον ιστό-τοπο του eClass (από τα "Έγγραφα") και υποχρεούσθε να το έχετε μαζί σας κατά την Εξάσκησή σας. Το πιο σημαντικό είναι πως, φέτος, η Εξέταση σε αυτό θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκειά του και δεν θα παραδίδετε αναφορές επί των Ασκήσεων. Επίσης, στην ίδια θέση από τον ιστό-τοπο του eClass (από τα "Έγγραφα"), μπορείτε να βρείτε και πρόσθετο υλικό αναφορικά στις συσκευές του Εργαστηρίου, τον τρόπο εκτέλεσης των Ασκήσεων και, γενικά, βοηθητικό υλικό
 
   Εξαρτώμενα από τον αριθμό των φοιτητριών/τητών οι οποίες/οι θα εγγραφούν, τελικές Εξετάσεις θα προβλέπονται ή όχι. Από το τελικό πλήθος σας και την πρόοδο του Εξαμήνου θα εξαρτηθεί και ο αριθμός των Ασκήσεων στις οποίες θα Εξασκηθείτε και το αν θα υπάρξει χρόνος για αναπλήρωση και πότε. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να σημειώνετε απουσίες, όπως βλέπετε το Πρόγραμμα είναι πολύ σφιχτό και ο αριθμός σας, εκτιμάται, μεγάλος!
 
   *ΠΡΟΣΟΧΗ!* Θα προσέρχεσθε έχοντας μελετήσει τη θεωρία και το φυλλάδιο, εφοδιασμένοι με τετράδιο καταγραφής πειραματικών τιμών, και, γενικά έτοιμες/μοι για Εξέταση. Η βαθμολογία σας θα ανακοινώνεται εντός μίας (1) εβδομάδας, αλλά θα έχετε λάβει γνώση της απόδoσής σας στο τέλος κάθε υπο-Ερωτήματος.
 
   Μπορείτε να εγγραφείτε στο Εργαστήριο (ΜΟΝΟ) μέσω του eClass και υποχρεούσθε να προσέλθετε τις ακέραιες ώρες αρχής αυτού. Δεν πρόκειται να εγγράψουν οι διδάσκοντες καμία / κανένα φοιτήτρια/τητή ενώ σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι εφ' όσον εγγραφείτε σε ένα Τμήμα, η εγγραφή σας *ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ*.
 
   Εκ του εργαστηρίου,
 
Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.