Τμήματα / Πρόγραμμα Εξάσκησης του Μαθήματος "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Ε)", Εαρινό Εξάμηνο 2019 - '20

Εικόνα gpoikonomou
Κατηγορία: 

Αγαπητές/τοί μου φοιτήτριες/τητές,

   Έχω αναρτήσει στον ιστό-τοπο του eClass:

https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=CEID112...

ανακοίνωση αναφορικά στα Τμήματα / Πρόγραμμα Εξάσκησης για τη φετινή ολοκλήρωση του Μαθήματος
"Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Ε)". Στην ίδια ανακοίνωση θα βρείτε και τους κανόνες του.

   Εκ του Εργαστηρίου,

Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.