Βαθμολόγια μαθηματων "Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες", "Ευρυζωνικές Τεχνολογίες" και "Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων"

Εικόνα bouras
Κατηγορία: 

Σας ενημερώνω ότι στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αναρτημένα τα βαθμολόγια των μαθημάτων:

- Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες

- Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

- Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Ο διδάσκων

Χ. Ι. Μπούρας

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.