Υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος»

Εικόνα garofala
Κατηγορία: 

Υποτροφίες
«Ανδρέας Μεντζελόπουλος»


Προκηρύσσονται οι κάτωθι υποτροφίες οι οποίες υποστηρίζονται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.


1. Για Προπτυχιακές Σπουδές
Προκηρύσσονται 30 υποτροφίες των 5.000 €/έτος για πρωτοετείς (νέο-εισαχθέντες το 2016) οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Η υποτροφία συνεχίζεται σε όλα τα έτη σπουδών, εφόσον ο υπότροφος έχει καλή απόδοση στις σπουδές του.
Υποτροφίες χορηγούνται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε φοιτητές οι οποίοι ξεκινούν το δεύτερο ή και το τρίτο έτος σπουδών και οι οποίοι έχουν σοβαρή οικονομική ανάγκη.
Στην περίπτωση αυτήν, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα των προηγούμενων ετών.


2. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές
(αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών).
α. Προκηρύσσονται δύο υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δυο το πολύ έτη για μεταπτυχιακές σπουδές (master) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
β. Προκηρύσσεται μια υποτροφία των 10.000 €/έτος και για 3 το πολύ έτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.


Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων στα κάτωθι link:
https://www.upatras.gr/el/node/4756  (για προπτυχιακές σπουδές)
https://www.upatras.gr/el/node/5407  (για μεταπτυχιακές σπουδές)

Για περισσότερες πληροφορίες:
Διαχειριστής Υποτροφιών Καθηγητής Βασίλειος Αναστασόπουλος
email: vassilis@upatras.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.