Υποτροφίες για Έλληνες νέους ερευνητές: « SÉjours scientifiques de haut niveau » στη ΓΑΛΛΙΑ

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Ταμείο κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας

Υποτροφίες για ΕΛΛΗΝΕΣ νέους ερευνητές:

« SÉjours scientifiques de haut niveau » ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2019

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, αυτές οι υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες) δίνουν σε νέους  επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

Το 2019, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα εξής ερευνητικά πεδία:

  • Βιοεπιστήμες
  • Βιοτεχνολογία
  • Γεωπονία – Αγροδιατροφή
  • Διάστημα – Αεροναυπηγική
  • Ενέργεια - Περιβάλλον
  • Υλικά   
  • Ψηφιακή επιστήμη

Ημερομηνία έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων:       14 Ιανουαρίου 2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής:                    30 Απριλίου 2019                                                                                                                      

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών, η προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.