Υποτροφίες κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ»

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Σας επισυνάπτουμε αρχείο που αφορά σε προκήρυξη δύο διαγωνισμών για την ανάδειξη τεσσάρων (4) υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ» για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Αρχείο/α: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.