Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές (MA) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Το Ουγγρικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο ιδρύθηκε από την Ουγγρική Κυβέρνηση, προσφέρει υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακού (MA) και διδακτορικού (PhD) επιπέδου του Εθνικού Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης, σε Έλληνες υποψηφίους.
Η πρόσκληση για αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2017.
Προσφέρονται υποτροφίες για πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου (MA) με τίτλο: «International Public Service Relations»
Η περιγραφή του προγράμματος βρίσκεται στoν εξής σύνδεσμο:
https://issuu.com/uni_nke/docs/ipsrma_brochure_online
Προσφέρονται υποτροφίες για τρία (3) προγράμματα διδακτορικού επιπέδου (PhD):
1. PhD in Public Administration Sciences
2. PhD in Military Sciences
3. PhD in Military Engineering Sciences
Πληροφορίες για τα προγράμματα διδακτορικού επιπέδου είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://en.uni-nke.hu
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 5η Μαρτίου 2017.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.