εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών και αποφοίτων

Εικόνα alexiou

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, σας ενημερώνει ότι πρόκειται να διοργανώσει, εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος, στην επιχείρηση "Ν. Μανιατόπουλος ΑΕ" και στο "π1•innohub".

Συγκεκριμένα, οι επισκέψεις έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:
Ν. Μανιατόπουλος Α.Ε. (Ideal Bikes)

Ημερομηνία: Παρασκευή 16/05/14

Ώρες: 09:00 - 11:00

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 40 άτομα. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Περιγραφή επίσκεψης: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου εκτίθενται τα προϊόντα (show room). Επιπλέον, θα γίνει η παρουσίαση του ιστορικού, των δράσεων και των στρατηγικών πλάνων της "Ν. Μανιατόπουλος ΑΕ", καθώς και μία σύντομη αναφορά στην λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας από τους εκπροσώπους των τμημάτων αυτών, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές δραστηριότητες όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας

Φόρμα συμμετοχής: Ν. Μανιατόπουλος Α.Ε. (δήλωση συμμετοχής έως 14/05)

π1•innohub:

Ημερομηνία: Τετάρτη 21/05/14

Ώρες: 10:00π.μ. - 12:00π.μ.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα. Η πρόσκληση απευθύνεται κατά προτίμηση σε φοιτητές και αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Περιγραφή επίσκεψης: Θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο θεματικό κέντρο καινοτομίας π1•innohub στην Πάτρα, το οποίο αποτελεί γέφυρα στην υψηλή τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και είναι μέρος του δικτύου των InnoHubs που διαχειρίζεται το Corallia. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα γίνει ξενάγηση στους χώρους του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που συστεγάζεται στο π1•innohub με την παρουσία στελεχών επιχειρήσεων από το χώρο της Νάνο/Μικροηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων, καθώς επίσης και των Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών. Στόχος είναι η γνωριμία με τους αντίστοιχους κλάδους υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και η διερεύνηση των προοπτικών καριέρας που ανοίγονται στους κόλπους του mi-Cluster και του si-Cluster αντίστοιχα.

Φόρμα συμμετοχής: π1•innohub (δήλωση συμμετοχής έως 19/05)

MΟKE ΠΠ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Τηλ.: 2610 969044
E-mail:innovation@upatras.gr, http://ps.innovation.upatras.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.