Επίσκεψη και ομιλίες Yousef Saad

Εικόνα stratis

Την ερχόμενη εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη 15-17/9)  θα φιλοξενείται στο Τμήμα μας ο Yousef Saad, College of Science & Engineering Distinguished Professor του Department of Computer Science and Engineering, University of Minnesota. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε συνεργασία του Ενδοπανεπιστημιακού Δίκτυου του Πανεπιστημίου Πατρών HPC-Net (http://hpcnet.upatras.gr/ ) και του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης (HPCLab).

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της μεγάλης του συμβολής του και της μεγάλης αναγνωρισιμότητας και χρήσης των αποτελεσμάτων των εργασιών του στους "μεγάλους υπολογισμούς" της επιστήμης και της τεχνολογίας, ο Yousef Saad  έχει διατελέσει σύμβουλος καθηγητής αποφοίτων του τμήματός μας τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε μεταδιδακτορικό επίπεδο. 

Θα δοθούν οι παρακάτω ομιλίες:

1)  Numerical Linear Algebra Methods in Data Mining  (Τρίτη, 1μμ, Αίθουσα Ι12 του Συνεδριακού)

The field of data mining is the source of many new, interesting, and sometimes challenging, linear algebra problems. In fact, one can say that data mining and machine learning are now beginning to shape a "new chapter" in numerical linear algebra, replacing Computational Fluid Dynamics and PDEs as the main source of `model' problems in Numerical Linear Algebra. The talk will start with an overview of the key concepts and then discuss dimension reduction methods which play a major role. We will illustrate these concepts with a few applications, including information retrieval, face recognition and matrix completion for recommender systems. An important emerging application is `materials informatics'. The synergy between high-performance computing, efficient electronic structure algorithms, and data mining, may potentially lead to major discoveries in materials. We will report on our first experiments in `materials informatics', a methodology which blends data mining and materials science.

2) Multilevel Low-Rank approximation preconditioners (Τετάρτη 17/9, 10πμ, Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας)

This presentation will discuss preconditioning methods for solving linear systems of equations that are based on exploiting low-rank approximations to certain matrices. These methods have a number of appealing features. Because they are essentially approximate inverse techniques, they handle indefiniteness quite well. At the same time they are amenable to SIMD compuations such those inherent to GPUs. We will first describe the methods for Symmetric Positive Definite model problems arising from Finite Difference discretizations of PDEs. We will then show how to extend them to general situations, by exploting the domain decomposition framework.

Μερικά στοιχεία για τον επισκέπτη:

 O Yousef Saad  είναι γνωστός για τις πολλές πρωτοποριακές μελέτες του στην Υπολογιστική Γραμμική Άλγεβρα και στην ευρύτερη περιοχή του Επιστημονικού Υπολογισμού και των υπολογισμών υψηλής επίδοσης (HPC). Είναι δημιουργός της επαναληπτικής μεθόδου GMRES και στις έρευνές του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η υιοθέτηση των "μεθόδων υποχώρου Krylov" για την αποτελεσματική επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας. Είναι συγγραφέας των 2 βασικών βιβλίων της περιοχής (Iterative Methods for Sparse Linear Systems και Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems, και τα δύο στις εκδόσεις SIAM) και   περισσότερων από 160 δημοσιεύσεις. Είναι επιπλέον γνωστός για την κατασκευή σημαντικών βιβλιοθηκών λογισμικού (SPARSKIT, pARMS και ITSOL).

 Το επιστημονικό του έργο αναφέρεται εκτενέστατα (άνω των 38000 αναφορών) και οι μέθοδοί του χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην έρευνα και στις εφαρμογές. Είναι Fellow του Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) και Fellow του American Association for the Advancement of Science (AAAS). Ο Yousef Saad είναι διδάκτωρ (Doctorat d'Etat) του Πανεπιστημίου της Grenoble και έχει διατελέσει καθηγητής και ερευνητής στο Yale, Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, και στη NASA-RIACS. Από το 1990 είναι καθηγητής στο Department of Computer Science and Engineering του University of Minnesota και fellow του Minnesota Supercomputing Institute ενώ την περίοδο 1997-2000 ήταν πρόεδρος του τμήματός του.

Σύντομο βιογραφικό: Yousef Saad is a college of Science and Technology distinguished professor with the department of computer science and engineering at the University of Minnesota. He received the "Doctorat d'Etat" from the university of Grenoble (France) in 1983. He joined the university of Minnesota in 1990 as a Professor of computer science and a Fellow of the Minnesota Supercomputer Institute. He was head of the department of Computer Science and Engineering from January 1997 to June 2000, and became a CSE distinguished professor in 2005. From 1981 to 1990, he held positions at the University of California at Berkeley, Yale, the University of Illinois, and the Research Institute for Advanced Computer Science (RIACS). His current research interests include: numerical linear algebra, sparse matrix computations, iterative methods, parallel computing, numerical methods for electronic structure, and data mining. He is the author of two monographs and over 160 journal articles. He is also the developer or co-developer of several software packages for solving sparse linear systems of equations including SPARSKIT, pARMS, and ITSOL. Yousef Saad is a SIAM fellow (class of 2010) and a fellow of the AAAS (2011).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.