Ομιλία Νικόλαου Παλληκαράκη στο πλαίσιο των σεμιναρίων Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής

Εικόνα korfiati

Τετάρτη 04/06/2014, 13:00-14:00 στην αίουσα συνεδριάσεων του ισογείου.

Ομιλητής: Νικόλαος Παλληκαράκης, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Διευθυντής Σπουδών του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΔΠΜΣ-ΒΙΤ)

Τίτλος ομιλίας: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ – ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σύντομο Βιογραφικό: Nicolas Pallikarakis is Professor of Medical Physics and Director of the Postgraduate Program on Biomedical Technology at the Faculty of Medicine of the University of Patras, Greece. He also holds various key posts such as Head of the Biomedical Technology Unit (BITU) and Chairman of the Institute of Biomedical Technology (INBIT), an independent, non-profit Organization, contributing to the promotion of the Biomedical Engineering sector in Greece, since its establishment in 1991. His research interests include Medical Imaging and Simulation, Medical Instrumentation and Management of Medical Technology. He has been the Coordinator of more than 30 projects, approved and financed by European or Greek competitive programs regarding research and development. He has also been the Supervisor of more than 50 Master and 20 PhD theses. His research activities have been published in about 100 articles in international scientific journals and books of conference proceedings. He has also had active participation in more than 150 international conferences, seminars and workshops, often as an invited speaker, and has organized more than 40 scientific events held both in Greece and abroad. He is the author or coauthor of 3 scientific books, 2 specific studies and 3 educational / training software, editor or coeditor of 6 books and conference proceedings and peer reviewer of international scientific Journals and many Conference proceedings. He has actively participated in many EU and international activities related to Biomedical Engineering and Medical Informatics. Amongst them: He has been appointed as member to the CEN Health Forum, National representative in the Advanced Informatics in Medicine (AIM) and then the Health Telematics (HT) WGs of the DG XIII, Member of the Medical Devices Committee of the DG III, Member of the informal International Medical Device Group (IMDG) since 1985, Elected member of the Clinical Engineering Division Board of the IFMBE in 1991 and its Chairman for the period 1994-1997, Elected member and Chairman of the Healthcare Technology Assessment Division of the IFMBE in 2012, and Founding member of the EAMBES Fellows. Nicolas Pallikarakis is also Professor Honoris Causa of the Faculty of Electrical Engineering of the University of Cluj-Napoca, Romania, and an Elected Member of the International Academy of Medical and Biological Engineering (IAMBE).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.